Inbound marketing

Met goede content marketing zorg je dat je boodschap helder overkomt en bind je klanten via relevante en kwalitatieve informatie. In iedere fase van de online customer journey (bewustwording, afweging, koopfase, retentie en loyaliteitsfase) heeft je potentiële klant behoefte aan andere informatie. Het achterhalen van behoeftes, frustraties, pijnpunten of onbeantwoorde vragen is dus stap één. Pas als je dat weet kun je met je content relevant zijn. Bij alle fases horen andere doelstellingen, bijvoorbeeld bereik, branding, bezoekersaantallen, conversies, transacties en omzet.

Vervolgens kijk je naar de vorm die het beste bij de boodschap past, bijvoorbeeld een whitepaper, blog, infographic of video. Nadat je deze content hebt gemaakt wil je het verspreiden. Zorg voor een contentkalender en monitor en analyseer de content. Maak ook gebruik van de andere diensten om de content te verspreiden via de verschillende online kanalen waar je (potentiële) klant actief is. Vaak kun je ook om contactgegevens vragen voor zeer goede relevante content.
Dit levert je meteen een lead op.

Maak meteen een afspraak

Inbound
marketing

Content marketing

Met goede content zorg je dat je boodschap helder overkomt en bind je klanten via relevante en kwalitatieve informatie.